Library
My library

+ Add to library

Profile

Dr.Web bundles

Pakiet dla małych przedsiębiorstw

Niedrogie pakiety dla małych przedsiębiorstw

Licencjonowanie

Korzystanie z oprogramowania Dr.Web reguluje umowa licencyjna. Do uruchomienia programu wymagany jest numer seryjny (komercyjny lub próbny), który staje się ważny w momencie zarejestrowania przez użytkownika.

Nowa licencja
Licencje są dostępne na okres 1, 2 i 3 lat.
Liczba chronionych komputerów PC: od 5 do 50 (w krokach co 1 stację).
Liczba chronionych serwerów: 1 (w przedziale 5–14 komputerów) lub 2 (w przedziale 15–50 komputerów).
Liczba chronionych adresów e-mail, użytkowników bramek internetowych i urządzeń mobilnych jest równa liczbie komputerów PC.
Odnowienie
Przy odnowieniu pakietu klienci otrzymują 30% zniżki.
Dodatkowy zakup
Rozszerzenie (dodatkowy zakup) nie jest dostępne dla licencji pakietowej, natomiast zniżka na odnowienie licencji obowiązuje, gdy użytkownik zdecyduje się na uaktualnienie do Dr.Web Enterprise Security Suite. W takim przypadku użytkownik powinien zakupić licencję na 1 rok lub dłużej.

Pakiet Bezpieczna Szkoła

Pakiety dla szkół, liceów, gimnazjów i przedszkoli

Licencjonowanie

Korzystanie z oprogramowania Dr.Web reguluje umowa licencyjna. Do uruchomienia programu wymagany jest numer seryjny (komercyjny lub próbny), który staje się ważny w momencie zarejestrowania przez użytkownika.

Nowa licencja
Licencje są dostępne na okres 1, 2 i 3 lat.
Liczba chronionych komputerów PC: od 5 do 500 (w krokach co 1 stację).
Liczba chronionych serwerów: od 1 do 10.
Liczba chronionych urządzeń mobilnych jest równa liczbie komputerów PC.
Odnowienie
Przy odnowieniu pakietu klienci otrzymują 40% zniżki.
Dodatkowy zakup
Rozszerzenie (dodatkowy zakup) nie jest dostępne dla licencji pakietowej, natomiast zniżka na odnowienie licencji obowiązuje, gdy użytkownik zdecyduje się na uaktualnienie do Dr.Web Enterprise Security Suite. W takim przypadku użytkownik powinien zakupić licencję na 1 rok lub dłużej.