Library
My library

+ Add to library

Profile

Specjalne wiadomości dla posiadaczy licencji

Standardowa obsługa klienta oferowana użytkownikom programów Dr.Web obejmuje specjalne wiadomości informujące prawdziwych posiadaczy licencji o ich statusie. Wiadomości te wysyłane są na ten sam adres poczty elektronicznej, na który wcześniej wysłano numery seryjne licencji; kopie wiadomości wyświetlane są w portalu My Dr.Web w części Wiadomości.

Specjalne wiadomości dla użytkowników Dr.Web Security Space i Dr.Web Antywirus.
Wiadomości wysyłane są zgodnie z następującym rozkładem:
Rodzaj wiadomości Data wysłania
Wiadomości związane z rejestracją Wiadomość służy do przekazania pliku klucza Dr.Web. Niezwłocznie po rejestracji numeru seryjnego Dr.Web
Wiadomości o możliwości nieodpłatnej ochrony urządzeń mobilnych
Zaproszenia do utworzenia konta w witrynie Doctor Web
Przypomnienia o odnowieniu
  • 30 dni przed datą wygaśnięcia licencji;
  • W dacie wygaśnięcia licencji;
  • 20 i 40 dni po dacie wygaśnięcia licencji.
Wiadomości dotyczące prób wykradzenia licencji Niezwłocznie po odnotowaniu próby wykradzenia licencji. Wiadomości takie są wysyłane jeśli podczas korzystania z usług Doctor Web (np. Kreatora odnawiania licencji) użytkownicy wskażą nieprawidłowy adres poczty elektronicznej.
Wiadomości o usunięciu licencji zablokowanej po jej odnowieniu/dodatkowym zakupie.* 30 dni przed datą wygaśnięcia zablokowanej licencji.

*Z wyjątkiem Dr.Web Mobile Security.

Wiadomości specjalne dla klientów biznesowych Dr.Web
Wiadomości wysyłane są zgodnie z następującym rozkładem:
Rodzaj wiadomości Data wysłania
Wiadomości związane z rejestracją. Wiadomość służy do przekazania pliku klucza Dr.Web. Niezwłocznie po rejestracji numeru seryjnego Dr.Web
Przypomnienia o odnowieniu
  • 60 i 30 dni przed datą wygaśnięcia licencji.
  • W dacie wygaśnięcia licencji;
  • 20 i 40 dni po dacie wygaśnięcia licencji.
Wiadomości dotyczące prób wykradzenia licencji Niezwłocznie po odnotowaniu próby wykradzenia licencji. Wiadomości te wysyłane są w przypadku gdy podczas korzystania z usług firmy Doctor Web (np. Kreatora odnawiania licencji) użytkownicy wskażą nieprawidłowy adres e-mail.